Bor i jego rola w fizjologii roślin.

Wstęp. Bor jest typowym niemetalem, o niskiej masie atomowej. Najbardziej znanymi związkami boru są: kwas borowy i jego sole – borany; bor występuje w nich jako pierwiastek trójwartościowy. Znane są kompleksotwórcze właściwości jonu boranowego. Początki badań nad borem jako mikroelementem sięgają pierwszych lat naszego stulecia. Wykazało korzystny wpływ boru na…

czytaj więcej

Budowa, właściwości i synteza barwinków fotosyntetycznych.

1.Wstęp. Fotosynteza u wszystkich glonów i roślin wyższych odbywa się w obecności chlorofilu a; wyjątek stanowią bakterie fotosyntetyzujące zawierające barwniki o nieco odmiennej budowie niż chlorofil a. U roślin występują także inne odmiany chlorofilu. | Rośliny wyższe i zielenice zawierają chlorofil a i b, natomiast u sinic i niektórych krasnorostów…

czytaj więcej

Mangan – znaczenie dla roślin

Mangan jest pierwiastkiem metalicznym o masie atomowej 54,94; występuje nie tylko jako kation Mn2+ lecz również jako anion np. Mn04– ma więc charakter amfoteryczny. Charakterystyczną cechą manganu jest łatwość zmiany stanu utlenienia (bywa 2-, 3-, 4-, 6lub 7-wartościowy) przy czym jego związki odznaczają się wysokim potencjałem oksydoredukcyjnym. O stymulującym działaniu…

czytaj więcej

Fizjologiczna rola żelaza

Żelazo w przyrodzie tworzy szereg związków, takich jak tlenki, wodorotlenki, węglany, siarczki i inne. We wszystkich tych związkach żelazo występuje w II lub III stopniu utlenienia. Ma również skłonność do tworzenia związków zespolonych kompleksowych). Ze względu na wyjątkowe znaczenie gospodarcze jest uważane za najważniejszy pierwiastek metaliczny. Pierwsze wzmianki o niezbędności…

czytaj więcej

Rola potasu w prawidłowym rozwoju roślin

Od czasu badan Lebiega nad składem chemicznym masy roślinnej, potas został zaliczony do składników niezbędnych dla roślin. Potwierdziły to późniejsze szczegółowe badania nad rolą w procesach życiowych komórki roślinnej. W grupie metali alkalicznych pierwiastek ten zajmuje wyjątkową pozycję pod względem znaczenia we wzroście i rozwoju wszystkich wyższych i niższych roślin….

czytaj więcej

Znaczenie fosforu dla roślin

Wstęp Fosfor pełni niezwykle ważą rolę dla życia wszystkich organizmów żywych, ze względu na rolę jaką odgrywa w bardzo wielu procesach biochemicznych. Obok najważniejszych dla  roślin składników węgla, azotu i potasu,  fosfor należy do tych pierwiastków, co do których wymagania pokarmowe roślin są szczególnie duże.  Fosfor spełnia ważne i niezastąpione…

czytaj więcej

Gleby lasów deszczowych Amazonii

Ziemie lasów równikowych Lasy tropikalne naszego globu kojarzą nam się wielogatunkową bujną roślinnością. Na pierwszy rzut oka może to świadczyć o znacznej żyzności gleb na których dżungla rośnie, jednak jest to wniosek błędny, ponieważ ponad 65% lasów deszczowych na świecie i 75% amazońskiej puszczy rośnie na ziemiach, które żyznością niewiele…

czytaj więcej

Znaczenie tlenu w nitryfikacji

Źródła związków azotowych  w nowych zbiornikach. Pierwsze dni funkcjonowania zbiornika to trudny okres dla akwarysty. Dopiero co urządzone akwarium  początkowo sprawia radość i jest powodem do dumy,  jednak po kilku dniach często okazuję się czarnym snem, kiedy w zbiorniku pojawiają się nieproszeni goście – algi. Główna przyczyną problemów jest brak…

czytaj więcej

Nitryfikacja – kluczowy proces w świecie przyrody

Nitryfikacja, kluczowy proces w świecie przyrody.  Azot zaraz po węglu jest najważniejszym makroelementem w świecie przyrody. Jego nieprzerwany  obieg (cykl azotowy) decyduje o życiu na ziemi. Cykl azotowy ma również niepodważalne znaczenie  dla zdrowego funkcjonowania akwarium. Najważniejszym etapem cyku azotowego jest nitryfikacja,  która odgrywa kluczową rolę w cyklu azotowym ekosystemów…

czytaj więcej