“GEN” Growthive Excellent Nutrition – metoda nawożenia akwarium (aktualizacja 29.02.2024)

1. Wstęp Akwaria roślinne, jako szczególna forma podwodnego krajobrazu, niezmiennie zachwycają nas swoim pięknem. Utrzymanie dobrej kondycji zbiorników wymaga odpowiedniej pielęgnacji oraz naszej uwagi, aby rośliny mogły rozwijać się w pełni blasku. Jednym z kluczowych elementów utrzymania zdrowego środowiska w akwarium roślinnym jest właściwe nawożenie. Obecnie znanych jest kilka metod…

czytaj więcej

Miedź i jej znaczenie dla roślin

Wstęp. Miedź jest metalem ciężkim; jej masa atomowa wynosi 63,54. Po srebrze jest to najlepszy przewodnik ciepła i elektryczności. W związkach występuje na  I lub II stopniu utlenienia. Miedź posiada bardzo wyraźną skłonność do tworzenia związków kompleksowych. Stałe trwałości kompleksów miedziowych są z reguły większe niż stałe innych dwuwartościowych metali…

czytaj więcej

Cynk i jego rola w życiu roślin.

Wstęp. Cynk jest metalem ciężkim; jego masa atomowa wynosi 65,38. Wykazuje dość dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Tworzy związki wyłącznie w stopniu utleniania +2. Cynk  rozpuszcza się nawet w rozcieńczonych kwasach rugując z nich wodór. W przyrodzie nie występuje nigdy w stanie rodzimym Cynk, podobnie jak miedź, tworzy związki kompleksowe,…

czytaj więcej

Bor i jego rola w fizjologii roślin.

Wstęp. Bor jest typowym niemetalem, o niskiej masie atomowej. Najbardziej znanymi związkami boru są: kwas borowy i jego sole – borany; bor występuje w nich jako pierwiastek trójwartościowy. Znane są kompleksotwórcze właściwości jonu boranowego. Początki badań nad borem jako mikroelementem sięgają pierwszych lat naszego stulecia. Wykazało korzystny wpływ boru na…

czytaj więcej

Budowa, właściwości i synteza barwinków fotosyntetycznych.

1.Wstęp. Fotosynteza u wszystkich glonów i roślin wyższych odbywa się w obecności chlorofilu a; wyjątek stanowią bakterie fotosyntetyzujące zawierające barwniki o nieco odmiennej budowie niż chlorofil a. U roślin występują także inne odmiany chlorofilu. | Rośliny wyższe i zielenice zawierają chlorofil a i b, natomiast u sinic i niektórych krasnorostów…

czytaj więcej

Mangan – znaczenie dla roślin

Mangan jest pierwiastkiem metalicznym o masie atomowej 54,94; występuje nie tylko jako kation Mn2+ lecz również jako anion np. Mn04– ma więc charakter amfoteryczny. Charakterystyczną cechą manganu jest łatwość zmiany stanu utlenienia (bywa 2-, 3-, 4-, 6lub 7-wartościowy) przy czym jego związki odznaczają się wysokim potencjałem oksydoredukcyjnym. O stymulującym działaniu…

czytaj więcej

Fizjologiczna rola żelaza

Żelazo w przyrodzie tworzy szereg związków, takich jak tlenki, wodorotlenki, węglany, siarczki i inne. We wszystkich tych związkach żelazo występuje w II lub III stopniu utlenienia. Ma również skłonność do tworzenia związków zespolonych kompleksowych). Ze względu na wyjątkowe znaczenie gospodarcze jest uważane za najważniejszy pierwiastek metaliczny. Pierwsze wzmianki o niezbędności…

czytaj więcej

Rola potasu w prawidłowym rozwoju roślin

Od czasu badan Lebiega nad składem chemicznym masy roślinnej, potas został zaliczony do składników niezbędnych dla roślin. Potwierdziły to późniejsze szczegółowe badania nad rolą w procesach życiowych komórki roślinnej. W grupie metali alkalicznych pierwiastek ten zajmuje wyjątkową pozycję pod względem znaczenia we wzroście i rozwoju wszystkich wyższych i niższych roślin….

czytaj więcej

Znaczenie fosforu dla roślin

Wstęp Fosfor pełni niezwykle ważą rolę dla życia wszystkich organizmów żywych, ze względu na rolę jaką odgrywa w bardzo wielu procesach biochemicznych. Obok najważniejszych dla  roślin składników węgla, azotu i potasu,  fosfor należy do tych pierwiastków, co do których wymagania pokarmowe roślin są szczególnie duże.  Fosfor spełnia ważne i niezastąpione…

czytaj więcej

Azot i jego znaczenie dla roślin.

Wstęp. Azot zaliczany jest do  pierwiastków biogennych o fundamentalnym znaczeniu dla procesów biologicznych zachodzących w komórkach roślin i zwierząt. Wspólne z węglem, tlenem i wodorem zaliczany jest do podstawowych pierwiastków występujących w składzie tkanek wszystkich organizmów żywych.  Azot występuje w licznych związkach organicznych, zarówno w łańcuchowych, jak i pierścieniowych. W…

czytaj więcej