“GEN” Growthive Excellent Nutrition – metoda nawożenia akwarium (aktualizacja 29.02.2024)

1. Wstęp Akwaria roślinne, jako szczególna forma podwodnego krajobrazu, niezmiennie zachwycają nas swoim pięknem. Utrzymanie dobrej kondycji zbiorników wymaga odpowiedniej pielęgnacji oraz naszej uwagi, aby rośliny mogły rozwijać się w pełni blasku. Jednym z kluczowych elementów utrzymania zdrowego środowiska w akwarium roślinnym jest właściwe nawożenie. Obecnie znanych jest kilka metod…

czytaj więcej

Cynk i jego rola w życiu roślin.

Wstęp. Cynk jest metalem ciężkim; jego masa atomowa wynosi 65,38. Wykazuje dość dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Tworzy związki wyłącznie w stopniu utleniania +2. Cynk  rozpuszcza się nawet w rozcieńczonych kwasach rugując z nich wodór. W przyrodzie nie występuje nigdy w stanie rodzimym Cynk, podobnie jak miedź, tworzy związki kompleksowe,…

czytaj więcej

Bor i jego rola w fizjologii roślin.

Wstęp. Bor jest typowym niemetalem, o niskiej masie atomowej. Najbardziej znanymi związkami boru są: kwas borowy i jego sole – borany; bor występuje w nich jako pierwiastek trójwartościowy. Znane są kompleksotwórcze właściwości jonu boranowego. Początki badań nad borem jako mikroelementem sięgają pierwszych lat naszego stulecia. Wykazało korzystny wpływ boru na…

czytaj więcej