Miedź i jej znaczenie dla roślin

Wstęp. Miedź jest metalem ciężkim; jej masa atomowa wynosi 63,54. Po srebrze jest to najlepszy przewodnik ciepła i elektryczności. W związkach występuje na  I lub II stopniu utlenienia. Miedź posiada bardzo wyraźną skłonność do tworzenia związków kompleksowych. Stałe trwałości kompleksów miedziowych są z reguły większe niż stałe innych dwuwartościowych metali…

czytaj więcej

Cynk i jego rola w życiu roślin.

Wstęp. Cynk jest metalem ciężkim; jego masa atomowa wynosi 65,38. Wykazuje dość dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Tworzy związki wyłącznie w stopniu utleniania +2. Cynk  rozpuszcza się nawet w rozcieńczonych kwasach rugując z nich wodór. W przyrodzie nie występuje nigdy w stanie rodzimym Cynk, podobnie jak miedź, tworzy związki kompleksowe,…

czytaj więcej

Bor i jego rola w fizjologii roślin.

Wstęp. Bor jest typowym niemetalem, o niskiej masie atomowej. Najbardziej znanymi związkami boru są: kwas borowy i jego sole – borany; bor występuje w nich jako pierwiastek trójwartościowy. Znane są kompleksotwórcze właściwości jonu boranowego. Początki badań nad borem jako mikroelementem sięgają pierwszych lat naszego stulecia. Wykazało korzystny wpływ boru na…

czytaj więcej