Miedź i jej znaczenie dla roślin

Wstęp. Miedź jest metalem ciężkim; jej masa atomowa wynosi 63,54. Po srebrze jest to najlepszy przewodnik ciepła i elektryczności. W związkach występuje na  I lub II stopniu utlenienia. Miedź posiada bardzo wyraźną skłonność do tworzenia związków kompleksowych. Stałe trwałości kompleksów miedziowych są z reguły większe niż stałe innych dwuwartościowych metali…

czytaj więcej