Azot i jego znaczenie dla roślin.

Wstęp. Azot zaliczany jest do  pierwiastków biogennych o fundamentalnym znaczeniu dla procesów biologicznych zachodzących w komórkach roślin i zwierząt. Wspólne z węglem, tlenem i wodorem zaliczany jest do podstawowych pierwiastków występujących w składzie tkanek wszystkich organizmów żywych.  Azot występuje w licznych związkach organicznych, zarówno w łańcuchowych, jak i pierścieniowych. W…

czytaj więcej